bg1 bg2 bg3 bg4 bg5
Logo Doggyhaarmode
 

Privecystatement

Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Doggy Haarmode. Wij zijn gevestigd aan de

 Dorpsstraat 63a te Holten en we staan ingeschreven onder KvK-nummer 08144284.

In deze privacyverklaring word aangegeven hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doggy Haarmode verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Doggy Haarmode verwerkt de volgende persoonsgegevens

1.       Achternaam

2.       Adres

3.       Telefoonnummer

 

Waarom Doggy Haarmode deze gegevens nodig heeft

1.       Het verlenen en factureren van onze diensten

2.       U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

U heeft het recht om de gegevens die Doggy Haarmode van u heeft verzameld te mogen inzien of te wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met Doggy Haarmode.

 

Hoelang Doggy Haarmode gegevens bewaart

Als u klant bent bij Doggy Haarmode dan worden uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is. Dit is in de regel 7 jaar. Want de Belastingdienst kan tot 7 jaar terug om gegevens op te vragen.

 

Delen met anderen

Doggy Haarmode verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Uitzondering op bovenstaande kan zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan de Belastingdienst.


E-mail

E-mail verkeer tussen u en Doggy Haarmode word na de behandeling van uw huisdier verwijderd. Besluit u geen klant te worden dan worden e-mails na beantwoording verwijderd.


Website

Doggy Haarmode houdt op haar website geen bezoekgegevens bij. Deze website maakt ook geen gebruik van cookies.

 

Beveiliging

Doggy Haarmode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, tel: +31 (0)6 46 111 503 of info@doggyhaarmode.nl


Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens..